Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ & ΚΟΙΝΟ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ,ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ