Εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση φοιτητών του Τμήματος

Εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση φοιτητών του Τμήματος

Αγαπητοί φοιτητές μας,

στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του,

σύμφωνα και με το αριθμ.πρωτ. 113/12-03-2020 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με θέμα«Οδηγίες εφαρμογής της με αρ. πρωτ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-3-2020 ΚΥΑ στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα», θα παρακαλούσαμε όπως αποστέλλετε τα αιτήματά σας για έκδοση βεβαιώσεων και παροχή πληροφοριών στο email: techgraf@www.uniwa.gr.

Η εξυπηρέτησή σας θα γίνεται πλέον ηλεκτρονικά, με σκοπό να αποφύγουμε τις συναθροίσεις προσώπων στην Γραμματεία.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση και ευελπιστούμε στην συνεργασία σας.