Διοργάνωση Διεθνών Συνεδρίων Γραφικών Τεχνών iarigai & IC 2021 στην Αθήνα στις 19-24 Σεπτεμβρίου 2021 – Υποτροφίες παρακολούθησης

Διοργάνωση Διεθνών Συνεδρίων Γραφικών Τεχνών iarigai & IC 2021 στην Αθήνα στις 19-24 Σεπτεμβρίου 2021 – Υποτροφίες παρακολούθησης

Η Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών (HELGRAMED) σε συνεργασία με το Ερευνητικό Εργαστήριο Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών και Μέσων Οπτικής Επικοινωνίας του ΠΑΔΑ ανακοινώνει την συνδιοργάνωση των Διεθνών συνεδρίων iarigai 2021 και IC 2021 στις 19-24 Σεπτεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Πληροφορίες για τη Διοργάνωση των συνεδρίων και φόρμα συμμετοχής θα βρείτε στην ιστοσελίδα των συνεδρίων: https://iarigai-ic-athens2021.org

Το κόστος συμμετοχής για την παρακολούθηση του συνεδρίου διαμορφώνεται στα 150€ για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες. Η HELGRAMED προτίθεται να καλύψει το κόστος αυτό με υποτροφίες παρακολούθησης των συνεδρίων για τους/τις οικονομικά αδύναμους φοιτητές/τριες κατόπιν αιτήματός τους.
Περισσότερες πληροφορίες