Δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση των εγγραφών

Δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση των εγγραφών

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εγγραφής των επιτυχόντων στο Τμήμα μας είναι τα ακόλουθα:

  • Εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
  • Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
  • Πιστοποιητικό γέννησης (μόνον για άρρενες για την έκδοση πιστοποιητικού στρατολογικής χρήσης).

Η ολοκλήρωση της εγγραφής των νεοεισαχθέντων φοιτητών/τριών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ως εξής:

Α) Υποβολή των δικαιολογητικών μέσω της πλατφόρμας preregister.uniwa.gr,  η οποία θα είναι προσβάσιμη από 1 έως και 11 Οκτωβρίου 2021. Για την είσοδο στην πλατφόρμα απαιτούνται οι Ιδρυματικοί κωδικοί που θα αποσταλούν στους/στις φοιτητές/τριες μέσω e-mail ή και SMS (βάσει των στοιχείων επικοινωνίας που δήλωσαν στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου), από το Πανεπιστήμιο έως την 1η Οκτωβρίου

και

Β) Αποστολή των δικαιολογητικών με ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ στη Γραμματεία του Τμήματος. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης στην υπηρεσία ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ/εταιρεία courier) είναι η 11η Οκτωβρίου 2021.

Σε περίπτωση τροποποίησης των ανωτέρω προθεσμιών θα  αναρτηθεί ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Στοιχεία επικοινωνίας της Γραμματείας του Τμήματος:

 

Διεύθυνση:  Αγίου Σπυρίδωνος

                       K8 Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας

                       12243 Αιγάλεω

 

Τηλέφωνο: 2105385466

e-mail: techgraf@uniwa.gr