Αποκλειστική χρήση Ιδρυματικών Λογαριασμών

Αποκλειστική χρήση Ιδρυματικών Λογαριασμών

Παρακαλούνται οι φοιτητές του Τμήματος  Γραφιστικής & Οπτικής Επικοινωνίας, να χρησιμοποιούν αποκλειστικά τα ιδρυματικά τους email (……….@uniwa.gr) στην επικοινωνία με την Γραμματεία, καθώς δυστυχώς πολλά από τα προσωπικά email καταλήγουν πολλές φορές στην ανεπιθύμητη αλληλογραφία (SPAM) με αποτέλεσμα καθυστερήσεις ή αδυναμία  εξυπηρέτησή τους.