Ανασυγκρότηση Κοσμητείας της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού