ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΙΝΟΥ 2023-24

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΙΝΟΥ 2023-24

Εξεταστική Ιουνίου 2024
Κατάθεση αιτήσεων για παρουσίαση πτυχιακών εργασιών από 13/06/2024 έως και 25/06/2024
Πέραν τον προβλεπόμενων ημερομηνιών, οι αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές
Παρουσίαση πτυχιακών εργασιών από 01/07/2024 έως και 26/07/2024.
Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2024
Κατάθεση αιτήσεων για παρουσίαση πτυχιακών εργασιών από 02/09/2024 έως και 10/09/2024
Πέραν τον προβλεπόμενων ημερομηνιών, οι αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές
Παρουσίαση πτυχιακών εργασιών από 16/09/2024 έως και 27/09/2024
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Οι επιβλέποντες της πτυχιακής εργασίας καθηγητές, σε συνεννόηση με τους
φοιτητές, θα καταθέτουν στη γραμματεία του τμήματος:

  • Ηλεκτρονικά στο email της Γραμματείας ( techgraf@uniwa.gr ), το έντυπο Αίτηση εξέτασης πτυχιακής εργασίας (συμπληρώνεται από τον/την φοιτητή/τρια) και έπειτα υπογράφει ο/η επιβλέπων/ουσα.
  • Ένα (1) cd ή USB με την εργασία. Αφορά μόνο τους φοιτητές προγράμματος σπουδών ΤΕΙ, μετά τηνπαρουσίαση.
  • Οι φοιτητές του προγράμματος ΠΑΔΑ υποβάλλουν την πτυχιακή εργασία μέσα σε 10 μέρες το αργότερο μετά την καταχώρηση της βαθμολογίας στο φοιτητολόγιο, στο Ιδρυματικό Αποθετήριο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Η επιτυχής υποβολή της πτυχιακής ολοκληρώνετε με την αποστολή email έγκρισης από το αποθετήριο το οποίο μας προωθείτε μαζί με την αίτηση ορκωμοσίας όταν ολοκληρώσετε τις υποχρεώσεις σας.