ΜΠΕΝΑΚΗ ΑΝΝΑ

qode interactive strata
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

abenaki@uniwa.gr

Εικαστικός Α.Σ.Κ.Τ. Αθηνών, Ιστορικές – Θεωριτικές σπουδές, καλλιτεχνικό έντυπο, τέχνη του βιβλίου, νωπογραφία – φορητή εικόνα. Σπουδές στο Ontario, Canada. Αντικατάσταση Διδακτορικού Διπλώματος με Καλλιτεχνικό Έργο (Ι.Τ.Ε.).  (Βιογραφικό)