Δρ. ΓΑΤΣΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Καθηγήτρια,  Διευθύντρια Τομέα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών
Γνωστικό αντικείμενο   “Σχεδιασμός και Διαχείριση Διεπιφάνειας Ηλεκτρονικών Μέσων Οπτικής Επικοινωνίας – Ψηφιακή Προεκτύπωση”
Τεχνολόγος Γραφικών Τεχνών, MSc Interactive Multimedia, Westminster University of London, Δρ ΕΑΠ-Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών  (Βιογραφικό)