ΚΑΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

qode interactive strata

Διοικητικό Προσωπικό (ΔΠ)

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

techgraf@uniwa.gr

Τηλέφωνο

2105385418

Διεύθυνση Γραφείου

K8_Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω