Ημερίδα για την ανάπτυξη υδατικών αγώγιμων μελανιών βαθυτυπίας

Ημερίδα για την ανάπτυξη υδατικών αγώγιμων μελανιών βαθυτυπίας

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο αμφιθέατρο της Πανεπιστημιούπολης Άλσους Αιγάλεω του Παν/μίου Δυτ. Αττικής η 1η Ημερίδα που αφορά την παρουσίαση των ενδιάμεσων αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου με τίτλο “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΙΜΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΒΑΘΥΤΥΠΙΑΣ – ΦΛΕΞΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΡΑΦΕΝΙΟ” και ακρωνύμιο: GRAPHEIN.
Την ημερίδα προλόγισαν η Αντιπρύτανις ακαδημαϊκών υποθέσεων και φοιτητικής μέριμνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κα Ευσταθία Παπαγεωργίου, ο Γραμματέας του τμήματος Χρωμάτων-Βερνικιών-Μελανιών της Ένωσης Ελλήνων Χημικών κ. Ευριπίδης Τσαούσογλου, καθώς και η αν. Πρόεδρος του τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας κα Ελένη Μούρη.
Στο συνεργατικό αυτό έργο συντονιστής είναι το Παν/μιο Δυτ. Αττικής (Επιστ. Υπεύθυνη: Βασιλική Μπέλεση) και συμμετέχουν ακόμη τρεις μεγάλες ερευνητικές ομάδες προερχόμενες από τους φορείς “ΕΚΕΦΕ” Δημόκριτος (Επιστ. Υπεύθυνος: Θ. Στεριώτης), Παν/μιο Πατρών (Επιστ. Υπεύθυνος: Β. Γεωργακίλας) και Ντρουκφάρμπεν Ελλάς Α.Ε.Β.Ε. (Επιστ. Υπεύθυνος: Δ. Μαντής).
Το έργο GRAPHEIN στοχεύει στην παραγωγή αγώγιμου εκτυπωτικού μελανιού υδατικής βάσης με βάση το γραφένιο αξιοποιώντας ταυτόχρονα τη γνώση και την εμπειρία που προέρχονται από τη βιομηχανία, αλλά και την ανάπτυξη τελικού προϊόντος σε ήδη οργανωμένες βιομηχανικές γραμμές παραγωγής μελανιών. Στο παρόν έργο επιχειρείται ο σχεδιασμός λειτουργικής ηλεκτρονικής διάταξης, αλλά και εξειδικευμένων εκτυπωτικών θεμάτων που θα αναδεικνύουν τις εκτυπωτικές δυνατότητες των νέων μελανιών σε απαιτητικές βιομηχανικές εφαρμογές των τυπωμένων εύκαμπτων ηλεκτρονικών, καθώς και σε πλήθος άλλων εφαρμογών. Επιπλέον, μελετάται η δυνατότητα ανακλιμάκωσης των συνταγών των μελανιών και η δοκιμή εκτύπωσής τους σε βιομηχανικές πλέον εκτυπωτικές διατάξεις. Η προτεινόμενη τεχνολογία μελανιών θα αξιολογηθεί με βάση τεχνο-οικονομικά κριτήρια και σε σύγκριση με την τρέχουσα κατάσταση στον κλάδο προκειμένου να διερευνηθούν οι προοπτικές περαιτέρω αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου.

Περισσότερα στοιχεία για το έργο μπορεί να βρει κάθε ενδιαφερόμενος στην ιστοσελίδα http://graphein.uniwa.gr/.

Υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ-02093)