Υποδοχή Πρωτοετών Φοιτητών

Υποδοχή Πρωτοετών Φοιτητών

Το Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας θα υποδεχθεί τους πρωτοετείς φοιτητές του την Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021  και ώρα 09:00π.μ. στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, όπου εν συνεχεία θα διεξαχθεί το μάθημα της Πληροφορικής.

Οι πρωτοετείς φοιτητές δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Τμήμα παρά μόνον εφόσον:

α) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19, ή

β) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19, ή

γ) έχουν νοσήσει από κορωνοϊό COVID-19 και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών και μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία διάγνωσής τους ως θετικού κρούσματος κατόπιν διεξαγωγής εργαστηριακού ελέγχου, ή

δ) έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test).

Προσερχόμενοι στο Τμήμα, οι φοιτητές καλούνται να φέρουν μαζί τους το σχετικό πιστοποιητικό anti-Covid σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή που να αποδεικνύει μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις και να το επιδεικνύουν όταν τους ζητείται καθώς επίσης και την αστυνομική τους ταυτότητα.

Επιπλέον, οι φοιτητές θα πρέπει να φορούν μάσκα και να διατηρούν την μάσκα τους καθόλη την διάρκεια της παραμονής τους εντός των χώρων του Τμήματος.

Η υπεύθυνη συμπεριφορά όλων μας εγγυάται και την υγεία όλων μας.

Σας ευχαριστούμε.