Έναρξη Μαθημάτων ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Έναρξη Μαθημάτων ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου  Δυτικής Αττικής, η έναρξη των μαθημάτων μας θα γίνει δια ζώσης την Δευτέρα  11 Οκτωβρίου 2021, σύμφωνα  με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση .

Από την Γραμματεία