ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΥΣ 2022-2023 μέχρι 17/03

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΥΣ 2022-2023 μέχρι 17/03

Ανακοινώνεται ότι οι δηλώσεις μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2022-2023 θα γίνουν μέσω του Web  από τη σελίδα https://sso.uniwa.gr/  την περίοδο  03 – 17/03/2023

Μετά την επιτυχή δήλωση μαθημάτων, οι φοιτητές μπορούν να  δηλώσουν και τα αντίστοιχα συγγράμματα  στον Εύδοξο στην ιστοσελίδα  http://eudoxus.gr.

To ωρολόγιο πρόγραμμα είναι αναρτημένο την ιστοσελίδα του Τμήματος: https://gd.uniwa.gr/orologio-programma/

Απαραίτητα πρέπει  να γίνει και η εγγραφή στο eclass (http://eclass.uniwa.gr/) για την συμμετοχή στα μαθήματα και τις ομάδες των εργαστηρίων.

Σημείωση: Τονίζεται ότι η επιτυχής ηλεκτρονική δήλωση των μαθημάτων στις προβλεπόμενες προθεσμίες είναι ευθύνη των ίδιων των φοιτητών. Σε καμία περίπτωση η Γραμματεία δεν θα δηλώνει εκπρόθεσμα μαθήματα μετά από αίτημα των φοιτητών.

Κατόπιν αυτού όλοι οι φοιτητές οφείλουν να εκτυπώνουν τη δήλωση μαθημάτων τους, μετά το στάδιο της επαλήθευσης για αποφυγή προβλημάτων και απόδειξη έγκυρης δήλωσης.

Εφιστάται η προσοχή στους φοιτητές ότι από εδώ και πέρα δηλαδή από το εαρινό εξάμηνο 2022-23 δεν θα διορθώνονται γραπτά για μαθήματα που δεν έχουν δηλωθεί, όπως αναφέρεται στον οδηγό σπουδών.

Επίσης, έχουν γίνει αλλαγές στα προαπαιτούμενα μαθήματα τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ, μαζί με το πρόγραμμα σπουδών για την βοήθεια σας στην δήλωση των μαθημάτων στο φοιτητολόγιο.