Αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ

Αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ

Στον ακόλουθο σύνδεσμο ανακοινώθηκαν  οι φοιτητές/τριες που επελέγησαν βάσει των κριτηρίων της πρόσκλησης της 20-10-2021 για τη χρηματοδότηση της Πρακτικής τους Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ .

Πίνακας αποτελεσμάτων τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας