ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ [(Ο.Δ.Ε) – ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ] ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Ε.ΔΙ.Π ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Σ.Ε.Τ.Π