Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2023-2024

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2023-2024

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των μαθημάτων και εξετάσεων του Ακαδημαϊκού Έτους  2023 – 2024 σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, έχουν ως εξής:

Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2023 – 2024

Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου : Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2023

Λήξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου : Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2024 (13 εβδομάδες)

Αναπλήρωση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου : Eως Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2024 

Έναρξη εξεταστικής περιόδου χειμερινού εξαμήνου : Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024

Λήξη εξεταστικής περιόδου χειμερινού εξαμήνου : Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024

 

Αργίες Χειμερινού Εξαμήνου :

– 14 Σεπτεμβρίου 2023 (Εορτή Εσταυρωμένου – Πολιούχος)

– 28 Οκτωβρίου 2023 (Εθνική Επέτειος)

– 17 Νοεμβρίου 2023 (Επέτειος Πολυτεχνείου)

– 23 Δεκεμβρίου 2023 έως 6 Ιανουαρίου 2024 (Διακοπές Χριστουγέννων)

– 30 Ιανουαρίου 2024 (Τριών Ιεραρχών)

 

Εαρινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2023 – 2024

Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου : Δευτέρα 11 Μαρτίου 2024

Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου :  Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024   (13 εβδομάδες)

Αναπλήρωση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου :  Δευτέρα 24 Ιουνίου 2024 έως Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024   (1 εβδομάδα)

Έναρξη εξετάσεων Α΄ περιόδου εαρινού εξαμήνου :  Δευτέρα 1 Ιουλίου 2024

Λήξη εξετάσεων Α΄ περιόδου εαρινού εξαμήνου : Παρασκευή 26 Ιουλίου 2024

Έναρξη εξετάσεων Β΄ περιόδου εαρινού εξαμήνου : Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2024

Λήξη εξετάσεων Β΄ περιόδου εαρινού εξαμήνου : Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2024

 

Αργίες Εαρινού Εξαμήνου :

– 18 Μαρτίου 2024 (Καθαρά Δευτέρα)

– 25 Μαρτίου 2024 (Εθνική Επέτειος)

– 29 Απριλίου 2024 έως 11 Μαΐου 2024 (Διακοπές Πάσχα)

– 24 Ιουνίου 2024 (Αγίου Πνεύματος).